Resultatet av mental trening

Jeg blir ofte spurt om mental trening er for alle? Og ja, det er det absolutt!
Vi tenker cirka 60 000 tanker hver dag og disse tankene resulterer i følelsene våre. Derfor mener jeg at noe av det viktigste vi gjør er å trene hjernen hver eneste dag. Når vi blir gode på det endrer mye seg.
Hvis vi tenker på hjernen som en muskel er  denne muskelen avgjørende for;

  • Hvordan du føler deg
  • Hvordan du håndterer utfordringer
  • Hvordan du utvikler deg
  • Hva du fokuserer på
  • Din atferd ovenfor andre
  • Hvordan du ser på deg selv og,
  • Troen på hva du er i stand til

Hvis vi ikke er bevisste på det, kan det være lett å fokusere på det vi ikke kan, det vi ikke har og det vi ikke kan kontrollere – alt dette vil resultere i negative følelser.

Når vi mestrer situasjoner, handlinger, tanker og atferd produserer vi gode følelser som forsterker vår tro på at dette er vi gode på. Denne troen gjør at vi ønsker å gjøre masse av det vi vet vi er gode på. Det er nettopp dette mental trening er.

Det er å endre begrensende tro som har stoppet oss for utvikling på ett område. Det kan være som idrettsutøver, innen karriere, sosialt eller at vi rett og slett ønsker å utvikle oss som menneske og bli trygge på hvem vi er. Når du er trygg på hvem du er og har bestemt deg for hvilken retning du ønsker å bevege deg i, da vil du også klare å kjenne hva som er viktig for deg og finne dine gode mentale strategier. Da vil du produsere mange gode følelser som igjen vil gi deg energi, mestring, glede, trygghet, utvikling, fleksibilitet, mot, styrke og masse viljestyrke.

Om du tror du kan gjøre noe eller du tror du ikke kan gjøre noe, så har du rett

Ta gjerne kontakt med meg på mail astrid@dinmentaltrener.no