Coaching

Coaching er en samtale mellom to likeverdige parter der fokuset er på bevisstgjøring, mål og resultater. Samtalen tar utgangspunkt i en nåsituasjon som du ønsker å endre på og en ønsket tilstand (målet ditt). Min oppgave som coach er støtte deg i denne prosessen, stille deg gode spørsmål slik at du blir mer bevisst dine ressurser, verdier og strategier. Dermed når du lettere dine mål. Det er du som styrer prosessen.

Coaching er en samtaleteknikk og ikke en terapiform. Teknikken jeg bruker heter NLP, som står for nevrolingvistisk programmering. Dette er en anerkjent metode som tusenvis av coacher verden over benytter. NLP har et helhetlig perspektiv på mennesket der kropp og sinn danner et system. Derfor jobbes det både med tanker, følelser, språk og fysiologi, noe som gjør metoden svært effektiv for endring og vekst. Et viktig prinsipp er at du har alle de ressursene som skal til for å nå målene dine. Er ikke det et bra prinsipp?

Jeg tilbyr coaching både til enkeltpersoner og grupper.

Pris: Kr 800 (Varighet 75 minutter)

Verdicoaching

En verdicoaching er litt mer omfattende enn en vanlig coachingtime der formålet er å gjøre deg mer bevisst på verdiene dine. Prosessen tar for seg verdier på ett eller flere livsområder, som helse, familie, forhold, karriere, personlig utvikling og økonomi.

Verdiene forteller deg hva som er viktig i livet ditt. De er kompasset du navigerer etter og er en viktig del av din identitet. Når du kjenner verdiene dine og vet hva som er viktig for deg på ulike områder av livet, blir det enklere å sette deg mål og lede deg selv. Større bevissthet rundt egne verdier gir deg et sterkere fundament å stå på fordi du handler ut fra hva som er genuint viktig for deg.

En verdicoaching kan være en fin oppstart i en coachingprosess, da du blir bedre kjent med deg selv. Verdiene dine angir retning og prioriteringer for deg videre fremover.

Pris: Kr 2200 (Varighet 3 timer)

Mental styrketrening

Mentale muskler må trenes på samme måte som fysiske muskler. For å prestere optimalt, må tankene være ”på plass”. Mental styrketrening gir deg effektive mestringsverktøy for nettopp dette.

Mental trening har sitt utgangspunkt i idretten, men brukes i dag innenfor mange områder av livet. Du lærer deg å sette attraktive mål, holde fokus, være bevisst dine verdier og strategier, og sette deg selv i en god tilstand slik at du presterer optimalt. Dermed får du brukt energien din på en langt mer effektiv måte.

Med litt trening vil denne kunnskapen hjelpe deg til å prestere enda mer innenfor idrett, skole, karriere og sosialt.

Pris: Kr 5000 (Varighet 8-10 timer, rabatt gis til ungdom under 18 år)

Ungdomscoaching

Vi lever i en tid der unge opplever prestasjonspress på mange områder av livet. Jeg synes det er viktig at unge får mentale verktøy for å håndtere dette, derfor tilbyr jeg coaching spesielt tilpasset ungdom. Temaer vi jobber med er hvordan sette gode mål, håndtere følelser, bevissthet rundt mentale strategier, hvordan løse utfordringer og ta ansvar selv, holde fokus, bli god på å kommunisere, hvordan motivere seg selv. Svært nyttige temaer som de unge garantert får bruk for!

Karrierecoaching

Mange synes det er vanskelig å velge karrierevei, da de opplever usikkerhet rundt egne verdier, ferdigheter og interesser. For å bistå dem i dette valget, tilbyr jeg egne karrierecoachinger som de kan ta i forkant av studievalg, enten det er før videregående eller høyskole/universitet. Ved å bli bedre kjent med seg selv, blir det enklere å velge!

Pris per time: Kr 600

Kurs «Bli trygg med mental trening» for idrettslag og grupper

Dette er kurset alle unge burde ta! Samfunnet stiller store krav til barn og unge, enten det er skole, idrett eller sosiale medier. Kurset gir dem effektive verktøy til å bli tryggere på seg selv, stå for egne meninger, valg og verdier.

På kurset lærer deltakerne bl.a:

– Å bli god på fokus og å bruke det rett
– Å snu negative følelser til positive
– Bygge selvfølelse
– Lage mål og motivere seg selv
– Å ta egne valg
– Å lære seg visualisering og hvordan bruke det aktivt
– Hvordan håndtere motgang og komme seg videre.

Kurset er svært nyttig for alle som ønsker å styrke seg selv faglig eller sosialt på skolen, eller for unge idrettsutøvere som vil forbedre sine prestasjoner gjennom mental trening.

Kurset er utviklet av Nordic Coach & NLP Academy, hvor jeg jobber som NLP trainer. Mer om oss kan du lese her: www.nocna.no

Pris avtales etter forespørsel og varighet.