Ett tilbakeblikk..

Etter mange hundre samtaler med mennesker i 2018 så sitter jeg igjen med masse inntrykk, sterke historier på godt og vondt og ikke minst en takknemlighet for at jeg får muligheten å jobbe med det det som er viktig for meg.  Det å hjelpe andre mennesker å bli god på selvledelse, kommunisere godt med seg selv og å nå målene sine er for meg utrolig givende.

Definisjonen på en prestasjon er: Prestasjon = potensial – forstyrrelser. En prestasjon kan være så mye, det kan være å komme seg ut av døra, ta en vanskelig samtale eller å prestere på idrettsbanen. Felles for oss alle er at vi har forstyrrelser som gjør at vi kanskje ikke mestrer noe så godt som vi kunne ønske. Disse forstyrrelsene kan være vanskelig å få tak i selv, ofte er de en del av vår identitet som vi ikke er bevisste på. Og det er slike forstyrrelser jeg jakter på hele tiden i min jobb. Det som stopper mennesker i å utvikle seg er som gull for meg. Og når vi får tak i det og personen er villig til å jobbe med det og kjenner på mestring, da kommer energien.

Vi lever i ett samfunn der vi blir målt av resultater fra vi er veldig små. Foreldre, lærere, trenere og ledere blir mer og mer opptatt av selve resultatet. Jeg møter ukentlig unge mennesker med prestasjonsangst, en frykt for å ikke være god nok og ikke være som alle andre. Det å ta risiko og skille seg ut på en eller annen måte blir vanskeligere og vanskeligere. Det gjør at flere og flere blir redde for å ta risiko og velger det som er trygt. De gjør ikke det de egentlig ønsker, for hva hvis det går galt, hva skjer da?  Og når vi lever slik over lang tid så mister vi energi, livskvalitet og selvfølelsen blir deretter.  Og det verste av alt er at utviklingen stopper opp.

Hvis jeg skulle komme med ett ønske for 2019 så var det at alle som jobber med unge mennesker enten det er på jobb, skole eller på idrettsarenaen tar vare på selvfølelsen og fokuserer på selve handlingen og ikke resultatet. En prestasjon blir sterkere med en god selvfølelse, tilstedeværelse og en sterk ryggrad som håndterer både motgang og medgang. For å utvikle det er vi avhengig av å tørre å ta risiko og lære fra det som gikk bra og det som ikke gikk fullt så bra – og det viktigste av alt så trenger vi å bli trygge på at vi er like mye verd selv om resultatet ikke ble så bra som vi ønsket.

 

www.dinmentaltrener.no