Godt nyttår:)

2019 er over og jeg sitter igjen med masse gode erfaringer som jeg tar med meg inn i 2020. Jeg går inn i mitt femte år som mental trener og ønsker å takke alle som har trodd på meg og gitt meg muligheten.

I 2019 har jeg fått muligheten til å jobbe med mange forskjellige mennesker med mange forskjellige typer utfordringer. Idrettsutøvere, ledere, ungdom, studenter og mennesker som sliter med å finne sin vei innenfor karriere eller andre områder i livet. Jeg er ydmyk og takknemlig for at jeg kan bidra til at andre får det bedre. Felles for oss alle er at vi har tanker og følelser som påvirker oss hver eneste dag.

Det jeg tar med meg som en av mine viktigste erfaringer inn i 2020 er at vi trenger flere mennesker som tør å ta valg som ingen andre gjør. De jeg har jobbet med som har nådd langt innenfor sitt felt har tatt valg som andre ikke gjør. De er trygge på seg selv, ser på motgang som en mulighet til å utvikle seg og tar 100 prosent ansvar for egen utvikling. De har ofte måtte kjenne på det å stå alene og da har de funnet trygghet og styrke i målet de jobber mot.

Vi er blitt ett samfunn der flertallet helst skal passe inn i ett skjema og vi har rutiner for det meste. Fotballforbundet og håndballforbundet har mange gode planer om hvordan de skal utvikle gode spillere og det er bra, jeg savner at de setter seg mer inn i hvordan vi skal skape utøvere med ett offensivt tankesett som blir god på selvledelse og utvikler en sterk viljestyrke. Dette er egenskaper som de tar med seg resten av livet og som garantert vil gjøre de til en bedre fotball og håndballspiller.

Jeg ser at konseptet jeg har jobbet med har gitt god utvikling for de jeg har hjulpet. Verktøyene fra NLP, idrettspsykologien og mindfulness fungerer godt, utfyller hverandre og gjør at hver enkelt blir mye bedre på fokus, emosjonstrening og selvledelse. Dette gjør at både gleden og kapasiteten øker.

Det å prestere på ulike arenaer kan være krevende i ett resultatorientert samfunn, det gjør det også ekstra krevende å holde fokus på selve utviklingen. Og akkurat her ser jeg at emosjonstreningen er en viktig bidragsyter til at hver og en av oss får frem det beste i oss. Dette gjør at vi kan beholde selvtilliten og troen på oss selv, også når resultatene uteblir.

Jeg ser frem til 2020, ett nytt år med mange muligheter der jeg kan bidra til enda større utvikling for de som ønsker det.

Ta vare på de rundt deg som våger å være annerledes, ta valg som gir deg energi og ha god kvalitet på tankene du har om deg selv.

Godt nyttår😊