Hvorfor mental trening?

De fleste av oss ønsker å forbedre livskvaliteten på ett eller flere områder i livet. Vi elsker å kjenne på de gode følelsene som glede, mestring, kjærlighet eller utvikling og mange andre som gir oss energi.

Nesten alle av oss sitter til tider fast i våre begrensende tro- og følelsesmessige mønstre. Vi lager oss mønstre av å føle oss frustrert, irritert, redd, bekymret, trist eller «deppa». Det er disse mønstre som hindrer oss i å gjøre det vi virkelig vil og det vi innerst inne brenner for.

Da jeg i 2014 gikk inn døren på Nordic Coach & NLP Academy var mitt mål å bli bedre i salg og kommunikasjon, og få enda mer kompetanse slik at jeg kunne utføre jobben min enda bedre. Jeg hadde også en stor motivasjon for å lære mer om hvordan kropp og sinn fungerte for å kunne gi mer til mine barn. Lite ante jeg at dette valget skulle bli så avgjørende for de valgene jeg har tatt for å komme dit jeg er i dag, og hvilken positiv retningsforandring det har ført meg til. Jeg var det vi kan si ubevisst inkompetent.

Det åpnet seg en ny verden for meg! På et tidlig tidspunkt skjønte jeg at min begrensende tro og «mine regler» om hva som var «rett og galt» hadde vært ett stort hinder for meg. Og lite ante jeg at denne troen og uhensiktsmessige mønstre oppfylte mange av mine grunnleggende behov, men på en negativ måte.

Umiddelbart begynte jeg jobben med å integrere denne kunnskapen i mitt eget liv, bryte mønstre og utfordre min begrensede tro. Jeg skjønte at hvis jeg skulle bli en god mental trener og coach var jeg nødt til å la dette bli en del av livet mitt. Det har vært tre år med mye mental trening og jeg har noen ganger kjent på masse motstand. Den motstanden som gjør at vi utvikler oss. Og flytter grenser.

Jeg elsker å jobbe med mennesker som ønsker å endre på noe. Enten det er sosialt, karrieremessig,  innen idretten eller personlig, så har jeg TRO på at du kan få det til.

Det første vi trenger å bli oss bevisst, er våre følelser og handlinger, og ta 100% ansvar for dem. Vi har bare kontroll på oss selv, og hva vi som person kan endre på.  Når vi blir bevisst på det kan vi mestre det vi ønsker og å bryte de mønstrene vi vil.

Jeg tror at vårt samfunn er kommet dit hen at vi trenger å tenke nytt. Vi trenger å ta i bruk nye metoder for å hjelpe mennesker til å møte de utfordringer som livet byr på. Tar vi i bruk tankemønstre og teknikker som høyt fungerende mennesker/eksperter bruker, og integrerer dem i vårt eget liv, vil vi og mange flere mennesker kjenne på de gode følelsene som glede, mestring, utvikling og kjærlighet. Det er disse følelsene som gir oss energi, livslyst, pågangsmot, kreativitet og nyskapning.

Make it simple!

Hilsen Astrid ?