Coaching

Coaching er en samtale mellom to likeverdige parter der fokuset er på bevisstgjøring, mål og resultater. Samtalen tar utgangspunkt i en nåsituasjon som du ønsker å endre på og en ønsket tilstand (målet ditt). Min oppgave som coach er støtte deg i denne prosessen, stille deg gode spørsmål slik at du blir mer bevisst dine ressurser, verdier og strategier. Dermed når du lettere dine mål. Det er du som styrer prosessen.

Coaching er en samtaleteknikk og ikke en terapiform. Teknikken jeg bruker heter NLP, som står for nevrolingvistisk programmering. Dette er en anerkjent metode som tusenvis av coacher verden over benytter. NLP har et helhetlig perspektiv på mennesket der kropp og sinn danner et system. Derfor jobbes det både med tanker, følelser, språk og fysiologi, noe som gjør metoden svært effektiv for endring og vekst. Et viktig prinsipp er at du har alle de ressursene som skal til for å nå målene dine. Er ikke det et bra prinsipp?

Jeg tilbyr coaching både til enkeltpersoner og grupper.

Pris: Kr 1100,- (Varighet 75 minutter)

Verdicoaching

En verdicoaching er litt mer omfattende enn en vanlig coachingtime der formålet er å gjøre deg mer bevisst på verdiene dine. Prosessen tar for seg verdier på ett eller flere livsområder, som helse, familie, forhold, karriere, personlig utvikling og økonomi.

Verdiene forteller deg hva som er viktig i livet ditt. De er kompasset du navigerer etter og er en viktig del av din identitet. Når du kjenner verdiene dine og vet hva som er viktig for deg på ulike områder av livet, blir det enklere å sette deg mål og lede deg selv. Større bevissthet rundt egne verdier gir deg et sterkere fundament å stå på fordi du handler ut fra hva som er genuint viktig for deg.

En verdicoaching kan være en fin oppstart i en coachingprosess, da du blir bedre kjent med deg selv. Verdiene dine angir retning og prioriteringer for deg videre fremover.

Pris: Kr 3000,- (Varighet 3 timer)

Mental trening

Mentale muskler må trenes på samme måte som fysiske muskler. For å prestere optimalt, må tankene være ”på plass”. Mental trening gir deg effektive mestringsverktøy for nettopp dette.

Mental trening har sitt utgangspunkt i idretten, men brukes i dag innenfor mange områder av livet. Du lærer deg å sette attraktive mål, holde fokus, være bevisst dine verdier og strategier, og sette deg selv i en god tilstand slik at du presterer optimalt. Dermed får du brukt energien din på en langt mer effektiv måte.

Med litt trening vil denne kunnskapen hjelpe deg til å prestere enda mer innenfor idrett, skole, karriere og sosialt.

Pris: Kr 5000,- (Varighet 5 timer, rabatt gis til ungdom under 18 år) eller 1100,- for enkelttimer.

Karrierecoaching

Føler du at du står fast eller er usikker på om du er på rett plass? Karrierecoaching passer for deg som er usikker på hvilken utdannelse du skal ta, ønsker en utvikling eller en endring.

Karrierecoaching hjelper deg som leder eller medarbeider til å bli bevisst dine kvaliteter, personlige egenskaper, karrieremål og hva som motiverer deg.

Pris per time: Kr 1100,-

Workshop/Foredrag

Jeg holder jevnlig foredrag og workshop i mental trening for bedrifter som ønsker å gi de ansatte noen gode verktøy for å håndtere de utfordringene som er i dagens samfunn.  Passer veldig godt for bedrifter som trenger offensive medarbeidere eller står ovenfor store utfordringer eller endringer.

Pris og lengde avtales på forespørsel